Stimuleringsmaatregelen voor MKB helpen u verder

Ondernemend Nederland heeft toegang tot verschillende stimuleringsmaatregelen. Dit kan grote fiscale voordelen bieden. Wanneer u een professional zoals Team Forward laat helpen met de stimuleringsmaatregelen voor ondernemers, ontdekt u niet alleen alle regelingen waar u recht op heeft, maar ontvangt u ook ondersteuning bij het positioneren van het onderzoek en ontwikkeling binnen een bedrijf.

Maak dromen waar
Gedegen juridisch advies bij onderzoek en ontwikkeling om samenwerking, contractvormen & licenties zonder twijfel goed in te regelen.

Diverse subsidieprogramma’s

Wanneer research en development in bepaalde mate in uw onderneming is ingebakken, kunnen de mogelijkheden voor stimuleringsmaatregelen groter zijn dan u misschien verwacht. Denk bijvoorbeeld aan een korting op de loonheffingen (WBSO), een extra investeringsaftrek die ten laste wordt gebracht van de fiscale winst of innovatiekrediet voor vernieuwende projecten met veel commerciële potentie.

Ondersteuning bij de subsidieaanvraag

Team Forward biedt ondersteuning bij het positioneren van onderzoek en ontwikkeling binnen een bedrijf. Dit doen wij veelal in samenwerking met subsidieadviseurs en octrooibureaus. Wij begeleiden u onder andere met de volgende zaken:

  • We waken er met u voor dat de aanvraag van stimuleringsmaatregelen niet ten koste gaan van de bestaande activiteiten;
  • Wanneer de aanvraag leidt tot het opstellen van documentatie rondom het intellectueel eigendomsrecht begeleiden wij u hierbij. Er wordt bovendien voorkomen dat werknemers er met het eigendom vandoor gaan of dat concurrenten het kopiëren.

Enkele specialisten op dit gebied

Sterk in samenwerken

Wij stellen ons graag op als verbindende factor en spelen liever niet voor juridische of fiscale brandblussers. Wij wijzen u graag op het goede werk van onze samenwerkingspartners zoals subsidieadviseurs, octrooibureaus en specialistische intellectueel eigendomsrecht advocaten. Dit maakt ons Team Forward. Door de nauwe samenwerking tussen de advocaten en fiscalisten binnen ons pand schakelen wij snel, zijn we op de hoogte van uw situatie en leveren wij maatwerk.

Scherpe tarieven bij stimuleringsaanvragen voor MKB

Wanneer u kans maakt op een subsidie vanwege uw innovatieve manier van werken, zit u niet te wachten op een advocaat van de oude stempel. Dat past niet bepaald bij uw bedrijfsvoering. Dat soort types vindt u bij ons dan ook niet. Wij helpen snel en ad rem en durven zelfs met u in onze direct omgeving te overleggen met collega’s die meer verstand hebben van de specifieke probleemstelling. Zo bent u wel direct goed geholpen.

Maak van uw aanvraag een succes

Ieder bedrijf is uniek. Hier moet rekening mee worden gehouden wanneer u een traject in gaat om een stimuleringsaanvraag neer te leggen bij de overheid. Wij kennen onze cliënten persoonlijk en verwijzen met liefde door wanneer iemand anders beter in staat is u te helpen. Zo wordt de aanvraag een succes.